field
« Înapoi la protecție plante

Îngrășăminte

În deceniile trecute, eficiența cultivării plantelor de câmp a fost determinată în primul rând de cantitatea producției pe hectare, acordând o minimă atenție calității producției sau recoltei. Până în zilele noastre, acest lucru a suferit schimbări în ideea că scopul sau obiectivul primordial îl constituie producerea sau fabricarea unor produse de o calitate superioară, prin validarea considerabilă a criteriilor agricole. Astfel, pe lângă diferitele elemente agretehnice, cum ar fi spre exexmplu: cultivarea solului, semănatul, presemănăturile, etc., cel mai important factor îl constituie aprovizionarea armonică a plantelor cu substanțe nutritive pe durata sezonului de vegetație.

A.Perioada/etapa de încolțire, germinație


În această etapă de dezvoltare trebuie asigurată, în vederea germinației, încolțirii semințelor semănate, condițiile necesare dezvoltării inițiale, astfel încât trebuie asigurat un pat pentru semănat cu încălzire rapidă, umed, cu un conținut optim de apă și aer, respectiv elementele nutritive usor asimilabile, necesare în vederea încolțirii, astfel fosforul și diferitele microelemente pe care le conțin îngrășămintele noastre de tip starter.

Îngrășămintele Starter


Folosirea îngrăşămintelor starter în tehnologiile de alimentare a plantelor a căpătat în ultimii ani un rol tot mai pregnant. Utilizarea lor a fost motivată nu doar de economia sub aspectul costurilor și de îngrășarea sau gunoirea cu fosfor pe toată suprafața, și de impactul de mediu dăunător exercitat asupra apelor stătătoare și curgătoare (eutrofizare).
Microgranulele reprezintă una dintre grupele îngrăsămintelor starter.

Îngrășămintele noastre starter microgranulate și caracteristicile acestora

1. Radistart® Standard și Radistart® Eco constituie reprezentanții îngrăsămintele starter cu o structură tradițională, conținând în cantități ridicate fosfor hidrosolubil, efectul loc biologic constând în stimularea procesului de încolțire, germinației și în creșterea masei rădăcinoase.

2. Radistart® Turbo reunește prin structura și acțiunea sa efectele avantajoase ale îngrășămintelor starter microgranulate și ale preparatelor cu rol de condiționare a solului (ex. Amalgerol® Prémium Vital) – format/structură solidă, efect microbiologic – constituind, de fapt, un punct de trecere între substanțele de condiționare a solului cu bază organică și îngrășămintele ce conțin elemente minerale.

Dimensiunea unitară a granulației 0,5-1mm;
suprafață specifică de 200-300-ori mai mare decât a îngrășămintelor solide tradiționale; nu prezintă acțiune fitotoxică asupra sămânței pe cale de încolțire/germinație, motiv pentru care pot fi împrăștiate direct lângă;
stimulează încolțirea rapidă, viguroasă, robustă, stimulând de asemenea, dezvoltarea de început a plantelor care are o importanță deosebită în cazul solurilor reci, apătoase, cu un conținut ridicat de calciu;
doza pe hectar este de 10-30 kg, astfel încât costurile de livrare și depozitare constituie o fracțiune a celor aferente îngrășămintelor tradiționale.

Îngrășământul noastru starter cu dimensiune tradițională a granulației
Noutatea Radistart® Multi o reprezintă, pe lângă efectul starter, și conținutul de indicatori radioactivi rari, mai bogat în comparație cu îngrășămintele lichide și solide regăsite în comerț.

Dimensiunea granulației 1,5-3,0 mm se scoate lângă sămânţa presărată și sub sămânță poate fi folosit singur prin pulverizare într-un mers cu însămânțarea în calitate de îngrășământ starter în doze de 50-100 kg/ha, în cazul porumbului, culturilor de floarea-soarelui, cerealelor cu spice/păioase.
porumb într-o stare de 8-10 frunze, cu îngrășământ azotat, ex. în combinație amoniu cu nitrat (30-40% Radistart® Multi și 60-70% amoniu-nitrat) la plantele horticole 300-500 kg/ha dacă este presărat pe suprafețe întregi asigură în mod continuu aprovizionarea sau dotarea plantelor cu mezo și microelemente nu trebuie păstrat nici pe soluri de nisip cu structură moale, în cazul utilizării – de spălarea microelementelor, nici în condiții de stropire/irigare.

B.Etapa sau perioada de creștere vegetativă

În această fază, etapă de dezvoltare, care în cazul grâului de toamnă este începutul conturării aspectului tufos, a spicuirii sau în cazul porumbului este perioada dintre starea cu 6 frunze și scuturarea pajurii este deosebit de importantă alimentarea constantă a plantelor cu nitrogen și fosfor.

Îngrășăminte speciale de/pentru frunze În această perioadă, în vederea alimentării armonioase a plantelor cu elemente nutritive, pe lângă îngrășămintele NPK, este necesară și îngrășarea regulată cu mezo și microelemente, întrucât sporirea masei plantelor de câmp, noi, cu fertilitate sporită și a celor verzi este mai rapidă, decât măsura în care pot prelua sau asimila din sol microelementele necesare.

Îngrășămintele noastre lichide, cu conținut de macro și microelemente și caracteristicile acestora

1. Radistart® FL (8,5:15:0) este o soluție de îngrășământ ce conține fosfor și microelemente (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo) ce poate fi utilizată în scopul îngrășării plantelor de câmp și a celor horticole în timpul sezonului de vegetație. Modalitatea veche-nouă de gunoire/îngrășare o constituie îngrășarea cu fosfor, divizată a plantelor, care prezintă o deosebită importanță în spicele de toamnă și în răpița de varză. În mod similar nitrogenului, fosforul se recomandă a fi utilizat împreună cu îngrășarea cu nitrogen care are loc primăvara timpuriu în scopul stopării acțiunii sau a efectului stresului produs de vremea specifică iernii asupra plantelor. Doza de Radistart® FL este de 15-20 litri/ha, preparatul fiind amestecat și stropit/pulverizat împreună cu îngrășământul lichid de azot.

2. ZeoN S (19:0:0 + 15% SO3) este un îngrășământ de frunze cu suspensie cu conținut de azot și sulf cu o nouă dezvoltare, cu efect lent, care conține o sferă mai vastă de microelemente necesare plantelor în comparație cu îngrășămintele de frunze regăsite în comerț, ce prezintă un conținut diferit de microelemente.
Conform celor mai recente cercetări, prezintă un rol deosebit de important în procesele metabolice ale plantelor pe microelementele utilizate în mod general (Fe, Mn, B, Zn, Cu), de ex. al nichelului (utilizarea carbamidei), titanului, vanadiului (influențarea eficienței fotosintezei) sau a aluminiului, a seleniului, siliciului care determină în mod radical pe lângă cupru rezistența plantelor la boli. Toate aceste microelemente pot fi regăsite în ZeoN S, care poate fi utilizat în culturile de plante horticole și de câmp deopotrivă, prin stropire prin pulverizare sau irigare/stropire prin picurare, prin accesul asupra rădăcinilor plantelor. Se recomandă scoaterea preparatului în doze de 7-12 l/ha, prin utilizarea pe soluri nisipoase, cu structură moale, pe spicele de toamnă și răpițe, iar primăvara târziu simultan cu îngrășarea cu azot. Preparatul poate fi scos și în combinație cu Radistart® FL, în acest caz doza de ZeoN S fiind de 5 litri/ha.
Îngrășăminte de/pentru frunze active din punct de vedere biologic
Prin studiul aprofundat al rezistenței plantelor în fața bolilor bacteriale și micotice, s-a constatat faptul că acestea, pe durata dezvoltării lor evolutive, își formează diverse strategii efectiveși active împotriva agenților fitopatogeni.
Sub acțiunea diverselor infecții, se formează fitoalexine, are loc îngroșarea peretelui celular, fapt care face mult mai dificilă penetrarea fibrelor ciupercilor în interiorul celulei. Sinteza de fitoalexine indusă de microbi poate fi declanșată la plante prin intermediul îngrășămintelor de/pentru frunze Plantafosz® ale căror proprietăți pot fi sintetizate în cele ce urmează:

1. Plantafosz® Cupru (4:20:19 + 1,5% Cu) este un preparat cu conținut de fosfor, potasiu și cupru ce poate fi utilizat în spicele de toamnă, în vederea îngrășării tufelor cu fosfor, potasiu și cupru.
Preparatul acționează într-un mod favorabil asupra căpătării aspectului de tufe a spicelor, în vederea resitenței sau fermității firelor de spice și a nivelului de dezvoltare a rădăcinilor acestora. Utilizarea Plantafosz® Cupru este recomandată primăvara devreme în cazul răpițelor de toamnă, primordial în scopul regenerării mai rapide a plantelor slăbite, bolnave. Doza recomandată este în cazul ambelor culturi de 3-4 litri/ha.

2. Plantafosz® Universal (4:27:18 + Me) constituie un îngrășământ de/pentru frunze cu un conținut ridicat de fosfor și potasiu ce poate fi utilizat în scopul îngrășării timpurii a tuturor plantelor de câmp cu fosfor, potasiu și microelemente. Se recomandă în perioada erbicidării postemergente de primăvară a cerealelor cu spice/păioase, răpiței, porumbului, florii soarelui.

C.Perioada de dezvoltare generativă


Plantafosz® Universal sporește și eficiența diferitelor substanțe de protecție a plantelor, cum ar fi exemplu: a fungicidelor. Preparatul se recomandă a fi pulverizat în cazul cerealelor cu spice/păioase în perioada aruncării spicelor, a înfloririi, în cazul culturii de floarea soarelui, în stare de boboci sub formă de steluțe sau în perioada înfloririi, iar în cazul răpiței în faza de boboc-verde, boboc galben, în doze de 3-4 litri/ha, în combinație cu fungicide de contact sau absorbite.

3. Plantafosz® Magneziu (0:34:15 + 2,5% Mg) constituie un îngrășământ de/pentru frunze cu conținut de fosfor, potasiu și magneziu care se recomandă a fi utilizat, în primul rând, pe suprafețe cu deficit de magneziu în vederea îngrășării frunzelor aparținând cerealelor cu spice/păioase, florii soarelui, porumbului, răpiței de toamnă și a altor plante de câmp.
Perioada scoaterii preparatului și doza aferentă coincide cu cele descrise la Plantafosz® Universal.

4. Plantafosz® Bor (0:24:16 + 1% B + Me) este îngrășământul cu bor special al răpiței de toamnă și al florii-soarelui, care datorită conținutului său ridicat de fosfor și potasiu acționează favorabil asupra conținutului de ulei al recoltei.
În cazul florii-soarelui, preparatul se recomandă a fi aplicat în etapa de 4-6 perechi de frunze, în faza de boboci în formă de steluțe, iar în cazul răpiței, în faza de boboci verzi-gălbui în doze de 3-4- litri/ha. Plantafosz® Bor poate fi aplicat și în cazul înfloririi în doze de 2-3litri/ha împreună cu un fungicid.

Îngrășăminte cu sulf

Metabolismul azotului și fosforului în cazul plantelor se află într-o relație strânsă cu metabolismul sulfului. Reglarea genetică a nutrienților vegetali valorificați sub forma celor trei anioni este comună și din perspectiva mai multor puncte, motiv pentru care nutriția armonioasă a plantelor poate fi asigurată prin utilizarea colectivă a celor trei nutrienți.

1. Ken-S Bor (19:0:0 + 19% SO3 + 0,15% Mo + 3% B) constituie un îngrășământ de/pentru frunze cu conținut de azot și sulf cu ajutorul căruia poate fi asigurată nevoia de nutrienți a plantelor exigente în materie de sulf și bor. Preparatul conține și molibden necesar pentru ca azotul și sulful să poată fi utilizat în cantități potrivite. Ken-S Borul se recomandă a fi pulverizat în cazul culturilor de floarea-soarelui în etapa de 6-8 perechi de frunze și în faza de boboci cu aspect de steluțe, iar în cazul răpiței de toamnă în faza de trandafiri la rădăcină și de boboci verzi-gălbui în doze de 1,5-2,0 litri/ha.

Caracteristicile/specificul produselor societății Plantaco Kft. (SRL)

Îngrășăminte starter microgranulate

Denumirea Domeniul de utilizare/mod Doza/ha Unitatea de ambalare l;kg
Radistart Standard Plante de câmp (ex. Porumb, floarea-soarelui, soiuri de legume de câmp) presărat într-un singur mers cu însămânțarea, plantarea 10-20 kg în cazul solurilor legate,15-25 kg în cazul celor reci sau cu conținut ridicat de calcar 5/1
1/1
Radistart Turbo Culturi de câmp și culturi horticole presărat într-un singur mers cu însămânțarea, plantarea și răsădirea 10-15 kg în cazul solurilor îndesate/compacte și 15-25 kg în cazul celor fără aer, inactive d.p.d.v microbiologic 05/01/12
Radistart Multi În culturile horticole înaintea însămânțării pe toată suprafața sau prin presărare prin însămânțare, plantare, răsădire într-un mers, prin presărare pe lângă rânduri Presărat pe toată suprafața 300-500 kg, presărat pe lângă rânduri 50-150 kg 500/1
50/1
Radistart Mineral Culturi de câmp și horticole, prin presărare într-un mers cu însămânțare, plantare, răsădire 15-60 kg în funcție de conținutul de microelemente a solului 15/1
5/1
1/1

Îngrășăminte bioactive tip soluție

Denumirea Domeniul de utilizare/mod Doza/ha Unitatea de ambalare l;kg
Plantafosz Universal Îngrășarea solurilor și a frunzelor plantelor de câmp și a celor horticole, respectiv culturilor statice în sezonul de vegetație 2-4 l în primul rând într-un mers cu tratamentele de protecție a plantelor (fungicide, insecticide) prin utilizarea în scopul sporirii eficienței 5/1
1/1
Plantafosz Magneziu Îngrășarea frunzelor și capetelor de Floarea-soarelui, struguri, soiuri de legume în sezonul de vegetație 3-4 l în cazul florii soarelui în faza de boboci cu aspect de steluțe și a răpiței în faza de boboci gălbui, în cazul cerealelor cu spice/păioase în perioada dintre aruncarea spicelor și înflorire, prin pulverizare într-un mers cu substanțe de protecție a plantelor 20/1
5/1
Plantafosz Cupru Prin pulverizare în combinație cu diferite fungicide de contact și sistemice în scopul creșterii rezistenței la boli și a efectului fungicidelor 3-4 l în vederea tratării spicelor de toamnă în faza de aspect tufos și a creșterii stabilității tulpinii și a tendinței de căpătare a unui aspect tufos. 5/1
1/1
Plantafosz Bor În soiurile de legume, respectiv în culturile de struguri, fructe prin presăarea în scopul legării recoltei și a îmbunățirii calității 3-4 l răpiță de toamnă (începutul înfloririi) și floarea-soarelui (începutul înfloririi), soia (apariția bobocilor colorați) 20/1
5/1
Plantafosz Kalcium În cazul plantelor exigente în materie de calciu în vederea prevenirii deficitului de calciu și a vindecării acestuia 2-4 l în cazul solurilor puternic acide, în cazul culturilor de răpiță și floarea-soarelui 05/01/12
Plantafosz Zinc În cazul plantelor horticole și de câmp, prin pulverizarea în perioada ulterioară încolțirii 2-3 l în vederea stimulării creșterii rădăcinilor de răpiță de toamnă și de porumb, prin pulverizarea în faza de 4-8 frunze 05/01/12

Îngrăminte speciale de/pentru frunze cu conținut de mezoși microelemente

Denumirea Domeniul de utilizare/mod Doza/ha Unitatea de ambalare l;kg
Radistart FL În primul rând în scopul îngrășării timpurii de primăvară a spicelor și a căpățânilor de răpiță, respectiv a îngrășării frunzelor pe durata sezonului a plantelor. 10-20 l prin pulverizarea într-un mers cu îngrășământul de azot în cazul spicelor și culturilor de răpiță 20/1
ZeoN S Recomandat în primul rând în scopul îngrășării timpurii de primăvară a cerealelor cu spice și căpățănilor de varză de toamnă, răpiță, pe suprafețe cu deficit de microelemente,în cazul livezilor în combinație cu Amalgerol P. în momentul răsăririi mugurilor,respectiv în perioada de creștere a producției/recoltei în zona rădăcinii. 5-15 l prin pulverizarea la nivelul frunzelor, în perioada timpurie de primăvară în cazul cerealelor cu spicelor și a răpiței
15-20 l ZeoN S + 3-5 l Amalgerol P.
20/1
5/1
Plantamix În primul rând în scopul încetării rapide a deficitului de fier, mangan și alte microelemente în cazul legumelor horticole și a culturilor statice. În doze de 1-2 l/ha 1/1
5/1

Îngrășăminte cu sulf

Denumirea Domeniul de utilizare/mod Doza/ha Unitatea de ambalare l;kg
S-Bor Plante uleioase (răpiță, floarea-soarelui), soiuri de varză, livezi în scopul îngrășării cu sulf, bor și molibden în perioada de vegetație 2-3 l plante uleioase,
3-5l porumb june (fraged)
3-5 l: cireșe, vișine, prune, bacifere
05/01/12

2012-03-13

« Înapoi la protecție plante